Druh a rozsah poskytované péče:

ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče v oboru: tuberkulóza a respirační nemoci

Aktuality

Image